Έγινε στις 15/07/15 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας με απόλυτη επιτυχία. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε με την λογοδοσία του προέδρου Κυριάκου Μυλωνά. Στη συνέχεια ο ταμίας μας Δημήτρης Στέκας κατάθεσε τη ταμιακή έκθεση.

Μετά το λόγο πήρε ο Δρ. Κώστας Σολωμού (υπεύθυνος του Ε.Σ.Υ.Α.Α) τον οποίον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Ο Δρ. Σολωμού επισήμανε τα εξής θέματα: 1. Στη κατηγοριοποίηση των προπονητών και γενικότερα για τη κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή. 2. Αναφέρθηκε στη οικονομική διάσταση του Ε.Σ.Υ.Α.Α που αφορούν τους προπονητές και είπε ότι για το 2015-2016 ο προϋπολογισμός θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τους προπονητές μέσα σε κλίμα συναδελφικό. Τέλος έγινε δεξίωση όλων των παρευρισκομένων.